माझ्याबद्दल

परिचय

नाव: संदीप चंद्रशेखर देशमुख                   

टोपण नाव: सन्मुख “धर्मस्वच्छक”

राहणार: नागपूर (महाराष्ट्र), भारत.

व्यवसाय:  कथा,  पटकथा, संवादलेखन, गाणे कंपोझिशन ई.

छंद: समाजप्रबोधनपर काव्यलेखन,  लेख ई.

मेल: renusan72desh@gmail.com

मोबाईल: 9421806596. 9011280806.

Sandeep
संपर्क

नागपूर (महाराष्ट्र), भारत.

©२०२३ | संदीप देशमुख द्वारा सर्वाधिकार राखीव